Wednesday, January 18, 2017

Shalat adalah dzikir dan doa yang paling indah dan sempurna

Sadarilah baha hidup adalah perjuangan, hidup penuh masalah. Problem terus bermunculan selesai yang satu datang yang lainya. masalah terus bergulir dengan shalat hati kita tenang dan tentam.

Shalat bagi umat Islam adalah tiang agama, tiang tidak kacau, tonggak keyakinan, pokok semua jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, cara ibadah yang paling indah kepada-Nya, sinar cemerlang untuk menerangi jalan hidup, ZIKIR PENENANG HATI PENAWAR DUKA, pencegah perbuatan yang keji dan mungkar, menyadarkan diri manusia untuk apa ia diciptakan Allah, untuk membedakan siapa yang muslim dan siapa yang kafir, membentuk manusia supaya beriman dan bertakwa kepada Allah, menghapus dosa dosa kecil terhadap Allah SWT. Tegasnnya, hadailah tantangan hidup ini/cobaan hidup dengan sabar dan shalat. sesungguhnya Allah selalu bersama orang orang yang sabar dan khusyuk dalam shalat.

Shalat yang khusyuk akan menjadi pembuka buhul-buhul kesulitan, dari riwayat Hudzaifah, Rasulullah bersabda:  Artinya : Apabila permasalahan telah mencapai puncaknya, maka Rasulullah bangkit dan melakukan shalat ( HR. Ahmad dan Abu Daud).

Lebih dari itu, shalat menjadi pengendali diri dan umat agar hidup tertib, teratur dan terarah, tidak kacau hidup dan kehidupannya. Unuk mencapai suasana kondusif, aman, tentram, dan damai serta terhindar dari kerusakan dan kehancuran, maka hendaknya setiap individu(muslim) bangsa ini mendirikan shalat yang khusyuk.

Maka mari kita dirikan shalat dengan KHUSYUK supaya diri dan umat selamat dari keji dan mungkar.

Referensi: Dzikir dan doa Shalat penyelamat umat oleh K,H Mawardi labay El-Sulthani


EmoticonEmoticon